ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนฉะเชิงเทรา
  • 2 ก.พ. 2566
  • 235

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช.โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา สถานีตำรวจภูธรบางปะกง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ออกปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามแผนปฏิบัติการ เพิ่มและฟื้นฟู (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่หมู่ที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ถูกบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ เนื้อที่จำนวน 1-0-02 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงินทั้งสิ้น 118,921.65 บาท โดยได้มอบให้นางพรทิพย์ ฝอยวารี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี รับไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางปะกง เพื่อสืบสวนสอบสวนนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง