ให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน จ.ภูเก็ต
  • 2 ก.พ. 2566
  • 289

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ จ.ยะลา จำนวน 133 คน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสัตว์ทะเลที่มีพิษ ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง