ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ติดตั้งบูมดักขยะ
  • 2 ก.พ. 2566
  • 72

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) เข้าร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ติดตั้งบูมดักขยะ ประจำปี 2566 ณ ซอยวัดโมลีโลกยาราม ติดกำแพงกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมมีการเสวนา เรื่อง แนวทางแก้ปัญหาขยะชุมชน แบบมีส่วนร่วมจากแม่น้ำก่อนลงสู่ทะเล ดำเนินการเสวนาโดย นายเกรียง มหาศิริ ผอ.สทช.8 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เครื่องมือดักขยะ ช่วยลดปริมาณขยะในคลองบ้านหม้อ ก่อนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และไหลลงสู่ทะเล และลดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ ฟื้นฟูให้ระบบนิเวศในลำคลองกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 สนับสนุนบูมดักขยะในการดำเนินกิจกรรมติดตั้งบูมดักขยะ มีหน่วยงานเข้าร่วม อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกรุงเทพฯ ทสม. ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม