เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ พื้นที่ จ.เพชรบุรี
  • 2 ก.พ. 2566
  • 258

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ แหลมผักเบี้ย เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณ คลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะรวม 100 กก. แยกเป็น ขยะทั่วไป 65 กก. ขยะอินทรีย์ 35  กก. ขยะ ส่วนใหญ่ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก เศษโฟม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง