สำรวจสถานภาพชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
  • 3 ก.พ. 2566
  • 208

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กาม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพและสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณจุดเฝ้าระวังในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง หาดสามร้อยยอด ตั้งอยู่ในระบบหาดหนองข้าวเหนียว (T4F075) ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยระยะทางที่ประสบปัญหาประมาณ 300 เมตร และบริเวณพื้นที่ชายฝั่งบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประดู่ ตั้งอยู่ในระบบหาดทับสะแก(T5D088) ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยระยะทางที่ประสบปัญหาประมาณ 1,000 เมตร โดยเบื้องต้น อบต.ทับสะแก ได้แก้ไขปัญหาโดยการนำถุงบิ๊กแบ็คมาวาง เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยสาเหตุเกิดจากคลื่นลมมรสุมตามฤดูกาลและเป็นพื้นที่อยู่ในจุดสิ้นสุดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (End effect) ทั้งนี้ได้ดำเนินการ ถ่ายภาพพื้นที่ประสบปัญหา กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง และรายงานให้กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง