ซากเต่าทะเลเกยตื้น ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
  • 7 ก.พ. 2566
  • 296

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจากนายดอน จิตภักดี ว่าพบซากเต่าทะเลเกยตื้น บริเวณหาดบ้านท่าเข็น ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ศวทล. และสัตวแพทย์ได้เข้าตรวจสอบ พบเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle: Chelonia mydas) เพศเมีย ขนาดกระดองยาว 68 ซม. กว้าง 60 ซม. สภาพซากเน่ามาก พบเศษเชือกในทางเดินอาหาร อวัยวะภายในเน่าสลาย ทำให้ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายที่แน่ชัดได้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง