กำหนดเขตการเดินเรือไม่ให้รบกวนพะยูน พื้นที่ จ.ตรัง
  • 7 ก.พ. 2566
  • 216

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ประชุมร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เกาะมุกด์ ชมรมประมงพื้นบ้าน และชาวบ้านในพื้นที่เกาะมุกด์ เพื่อหารือร่วมกันจากกรณีที่มีพะยูนเข้ามาหากินบริเวณเกาะมุกด์ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง จึงได้กำหนดเขตการเดินเรือของผู้ประการการท่องเที่ยว และชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งยังได้กำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ฟื้นฟู และเพื่อใช้ประโยชน์ เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และชาวประมงพื้นบ้าน ในการที่จะวางทุ่นกำหนดเขตเพื่อชะลอเรือไม่ให้รบกวนพะยูน ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางกติการ่วมกันในการประกอบอาชีพของชาวประมง และผู้ประกอบการการท่องเที่ยว กับการอยู่ร่วมกันของพะยูน สำหรับการประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ณ ศาลาประชาคมเกาะมุกด์ อ.กันตัง จ.ตรัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง