สำรวจสถานภาพชายฝั่งสงขลา
  • 8 ก.พ. 2566
  • 184

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล บ้านหัวคุ้ง ม.5 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก - แหลมสมิหลา จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านหัวคุ้ง ม.5 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา มีลักษณะเป็นหาดทราย พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดในช่วงฤดูลมมรสุมที่ผ่านมา บริเวณด้านหลังของโครงสร้างบ่อคอนกรีต มีระยะความยาวรวมประมาณ 90 เมตร ส่งผลทำให้ชายหาดเกิดการโค้งเว้าและลดระดับลงตามแนวชายฝั่งห่างออกไป ซึ่งมีการกัดเซาะเข้ามาในแผ่นดินถึงถนน ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ปัจจุบันพบการสะสมตัวของตะกอนทรายบริเวณด้านหน้าของโครงสร้าง ซึ่งเป็นลักษณะการฟื้นฟูเนินทรายชายหาดตามธรรมชาติ และพื้นที่ดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งของชาวประมงชายฝั่งสำหรับเป็นพื้นที่จอดเรือ ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวม เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง