ร่วมงาน เปิดบ้านชัยเกษมวิชาการ เสน่ห์วันวาน ชัยเกษมวิชาการ 2566
  • 8 ก.พ. 2566
  • 232

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในงาน เปิดบ้านชัยเกษมวิชาการ เสน่ห์วันวาน ชัยเกษมวิชาการ 2566 ณ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.ธีระชัย รัตนรังษี รองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา จ.ประจวบฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนักเรียน จาก 12 โรงเรียน จำนวน 480 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดด้านการเรียนรู้ผ่านระบบกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง