ตรวจสภาพป่าก่อนราชการเข้าทำประโยชน์ พื้นที่ จ.ชุมพร
  • 8 ก.พ. 2566
  • 231

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร และเทศบาลตำบลปากตะโก ร่วมกันออกตรวจสอบสภาพป่า กรณีส่วนราชการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  โดยเทศบาลตำบลปากตะโก ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลน เพื่อก่อสร้างถนน จำนวน 4 โครงการ ในท้องที่ ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง