สำรวจขยะตกค้างในชุมชนและขยะทะเล จ.ภูเก็ต
  • 8 ก.พ. 2566
  • 346

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) สำรวจขยะตกค้างในชุมชนหน้าองค์การสะพานปลาและชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต และออกสำรวจบริเวณคลองท่าจีนตลอดสาย พบขยะที่หลุดลอดออกมาจากชุมชน ลงสู่คลองท่าจีน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการบริหารจัดการขยะตกค้างในชุมชนและขยะทะเลต่อไป ในวันนี้ได้เก็บขยะที่ไหลลอยมากับน้ำเป็นการป้องกันไม่ให้ขยะลงสู่ทะเล รวมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชนเกาะสิเหร่ ผลปรากฏว่าประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือดี มีการเก็บขยะใส่ถุงดำนำไปทิ้งในที่ ที่เทศบาลรัษฎาจัดไว้ให้ ขยะในภาพรวมในชุมชนลดลงเหลือไม่ถึง 20%

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง