เก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 8 ก.พ. 2566
  • 254

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์ โรงเรียนบ้านท่าด่าน บุคลากรฝ่ายปกครองในพื้นที่ ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร และประชาชนจิตอาสา จำนวน 120 คน จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ บริเวณจุดชมเรือ หมู่ 3 บ้านท่าด่าน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยมี นางสาววนิดา อาแว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด ได้ขยะทั้งสิ้นจำนวน 594.50 กก. ทั้งนี้ ได้ทำการคัดแยกประเภทขยะ ซึ่งมีขยะที่มีปริมาณมากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้ ถุงพลาสติกอื่น ๆ ถ้วย/จาน (โฟม) และขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนในพื้นที่ให้มีการจัดเก็บ และทิ้งขยะบริเวณที่จัดไว้ให้ เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะไหลลงสู่ทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง