กรม ทช. หารือและให้ความคิดเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในการดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องดักขยะพลังงานแสงอาทิตย์ (Interceptor) ในแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 2
  • 8 ก.พ. 2566
  • 66

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือและให้ความคิดเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ องค์กร The Ocean Cleanup ระยะที่ 2 และการดำเนินการตามแผนงานโดยมีนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม นางสุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรม ทช.
การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่าเนื่องจากบันทึกความเข้าใจฉบับปัจจุบันหมดอายุในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นควรขยายความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจฉบับเดิม ออกไป 2 ปีเพื่อให้สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย  และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม