กรม ทช. หารือและให้ความคิดเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในการดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องดักขยะพลังงานแสงอาทิตย์ (Interceptor) ในแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 2
  • 8 ก.พ. 2566
  • 436

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือและให้ความคิดเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ องค์กร The Ocean Cleanup ระยะที่ 2 และการดำเนินการตามแผนงานโดยมีนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม นางสุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรม ทช.
การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่าเนื่องจากบันทึกความเข้าใจฉบับปัจจุบันหมดอายุในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นควรขยายความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจฉบับเดิม ออกไป 2 ปีเพื่อให้สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย  และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง