ลงนามบันทึกความเข้าใจ การดำเนินการธนาคารปูม้าไข่นอกกระดอง ทะเลอันดามัน
  • 9 ก.พ. 2566
  • 291

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Mou) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายจักรพันธ์ ม่วงยิ่ม ผอ.สสค. สทช.6 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยนายวิษณุ แจ้งใจ ผอ.สทช.10 ประมงจังหวัดภูเก็ต พังงาและระนอง ประธานธนาคารปูม้าจังหวัดภูเก็ต พังงาและระนอง รวม 23 หน่วยงาน ณ โรงแรมเลอ เอราวัณ พังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินการธนาคารปูม้าไข่นอกกระดอง เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการของธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงาและระนอง สนับสนุนความรู้ ความร่วมมือ ด้านบุคลากร ข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง