ตรวจสอบสภาพป่ากรณีขอทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ชุมพร
  • 9 ก.พ. 2566
  • 226

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร และองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ร่วมกันออกตรวจสอบสภาพป่า กรณีส่วนราชการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลน เพื่อก่อสร้างถนน จำนวน 13 โครงการ ในท้องที่ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง