เก็บยะจากทุ่นกักขยะ พื้นที่ปราณบุรี
  • 9 ก.พ. 2566
  • 194

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปราณบุรี เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณคลองเก่า ปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้น้ำหนักขยะรวม 8.7 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงก๊อปแก๊ป ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ขวดเครื่องดื่มแก้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง