จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 9 ก.พ. 2566
  • 241

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่4 (สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ บ้านปากน้ำท่ากระจาย หมู่ที่ 7 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชัย สมรูป ผอ.สทช.4 เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับโรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย,โรงเรียนบ้านหนองปรือ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ,ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ท่าชนะ ศคท.สุราษฎร์ธานีและประชาชนในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน ร่วมกันเก็บขยะชายหาด ระยะทาง 150 เมตร ได้ดำเนินการคัดแยกขยะและบันทึกตามหลัก ICC Card เก็บขยะได้ทั้งหมด 1,142,768 ชิ้น น้ำหนัก 9,829 กิโลกรัม ขยะที่พบมากที่สุด คือ แก้วพลาสติก 216,315 ชิ้น ห่อ/ถุงอาหาร 203,513 ชิ้น และ หลอดพลาสติก 163,442 ชิ้น หลังจากคัดแยกขยะแล้วเสร็จ ได้ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะนำไปกำจัดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง