สำรวจแมงกะพรุนพิษทะเลเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
  • 10 ก.พ. 2566
  • 308

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สำรวจ ประเมินสถานภาพแมงกะพรุน และแมงกะพรุนพิษ ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 สถานี ด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้น และตักด้วยสวิง พร้อมเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น ผลการสำรวจ พบแมงกะพรุนไม่มีพิษ 1 ชนิด คือ แมงกะพรุนหนัง (Rhopilema sp.) และแมงกะพรุนพิษ 1 ชนิด คือ แมงกะพรุนไฟ (Chrysaora sp.) ในพื้นที่หาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลการตรวจคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ดังนี้ อุณหภูมิ 26.4-27.4 องศาเซลเซียส ความเค็ม 29.2-30.0 ppt. ความเป็นกรด-ด่าง 7.98-7.99 ออกซิเจนละลายน้ำ 6.51-6.63 มิลลิกรัมต่อลิตร 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง