จัดกิจกรรมศึกษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ป่าในเมืองสตูล
  • 10 ก.พ. 2566
  • 192

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับโรงเรียนบ้านตันหยงโป จ.สตูล จัดกิจกรรมศึกษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น โดยมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 55 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นรวมถึงระบบนิเวศของธรรมชาติ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  ร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากวิทยากรศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล  และเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง