ระวังชี้แนวเขตป่าชายเลน ชลบุรี
  • 10 ก.พ. 2566
  • 231

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตป่าชายเลน ในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของราษฎร ท้องที่ ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จำนวน 5 แปลง/1 ราย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิที่ดินที่อยู่ในเขตป่าชายเลน สำหรับการดำเนินงาน เจ้าของที่ดิน ยังไม่สามารถนำชี้แนวเขตโดยรอบพื้นที่ได้เนื่องจากพื้นที่มีหญ้าขึ้นสูงและน้ำท่วมขัง นายช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ผู้รับผิดชอบ จะประสานการร่วมดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง และท้องที่ ต.บางปะกง จำนวน 2 ราย/3 แปลง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ราย/1 แปลง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิที่ดินที่อยู่ในเขตป่าชายเลน สำหรับการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินในการนำชี้แนวเขตโดยรอบพื้นที่เป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง