พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่ทะเลสุราษฎร์ธานี
  • 11 ก.พ. 2566
  • 446

วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจและเก็บตัวอย่างขยะไมโครพลาสติกในน้ำทะเลในดินตะกอน และเก็บตัวอย่างขยะทะเลลอยน้ำ เพื่อศึกษาปริมาณของไมโครพลาสติกและขยะลอยน้ำที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม บริเวณ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช รวม 5 สถานี  ได้แก่ อ่าวทุ่งมหา หาดทุ่งวัวแล่น จ.ชุมพร ปากน้ำท่ากระจาย ปากน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี และปากน้ำขนอม จ.นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังสำรวจพบน้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณปากน้ำท่ากระจาย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี จึงได้เก็บรวบรวมตัวอย่างขยะไมโครพลาสติก ตัวอย่างขยะทะเลลอยน้ำ และแพลงก์ตอนพืชเพื่อวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณในห้องปฎิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง