เต่ามะเฟืองรังที่ 4 ฟักไข่
  • 12 ก.พ. 2566
  • 134

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่6 (พังงา) พร้อมด้วยนายหิรัญ กังแฮ นักวิชาการประมงฯ จากศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ร่วมกันติดตามสถานการณ์หลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง หลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมรังฟักไข่รังที่ 4 ตั้งแต่เวลา 11:20 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด พบปากหลุมได้ยุบตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:30 น. ลูกเต่ามะเฟืองได้ทยอยขึ้นปากหลุมอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่เก็บลูกเต่าไว้ในภาชนะที่ปลอดภัย และรอสักพักไม่มีลูกเต่าขึ้นมา จึงได้ช่วยเปิดปากหลุม และดำเนินการขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองที่ฟักออกจากไข่ขึ้นมาจากหลุมนำไปปล่อยลงสู่ทะเล จำนวน 78 ตัว   ลูกเต่ามะเฟืองอ่อนแอรอการพักฟื้นในตู้ ICU Box  จำนวน 8 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกคลอด จำนวน 5 ตัว และไข่เต่ามะเฟืองไม่มีน้ำเชื้อ จำนวน 25 ฟอง คิดเป็นอัตราการฟัก 78%  อัตราการรอดตาย 95% ซึ่งรังไข่เต่ามะเฟืองรังที่ 4 เป็นรังที่พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 จำนวนไข่ 116 ฟอง นับเป็นวันที่  55 วัน หลังจากที่พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง