ซากโลมาเกยตื้นทะเลบางปะกง
  • 13 ก.พ. 2566
  • 317

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ร่วมกับสำนักงาน ทช. ที่2 (ระยอง) ตรวจสอบซากโลมาเกยตื้นบริเวณแนวไม้ไผ่กันคลื่น  ต.บางปะกง อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา พบเป็นโลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) เพศผู้ น้ำหนักประมาณ 120 กก. โตเต็มวัย ความยาว 225 เซนติเมตร สภาพซากเน่ามาก คาดว่าเสียชีวิตแล้วมากกว่า 5 วัน ผิวหนังหลุดลอกทั้งลำตัว ช่องท้องเปิด อวัยวะภายในเน่าทั้งหมด ไม่พบเศษอาหารภายในกระเพาะอาหาร ส่วนแพนหางเน่าเปื่อย ทั้งนี้ ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด เนื่องจากสภาพซากเน่ามาก โดยได้เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อนำไปศึกษาด้านพันธุศาสตร์ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง