เก็บขยะตกค้าง พื้นที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
  • 11 ก.พ. 2566
  • 245

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ลงพื้นที่ ร่วมกับ กลุ่มประมงชายฝั่งป่าชายเลนบางตะบูน เก็บขยะและสำรวจขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนชายฝั่ง เพื่อเป็นฐานข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางกำหนดแผนและมาตรการแก้ไขปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ณ หมู่ที่ 3 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง