เก็บขยะในชุมชนชายฝั่งพระสมุทรเจดีย์ ระยอง
  • 11 ก.พ. 2566
  • 61

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับเทศบาลนครระยอง และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำ ภายใต้โครงการ นครระยองรักษ์แม่น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยดำเนินการเก็บขยะในบริเวณชุมชนสมุทรเจดีย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยใช้เรือเก็บขยะและเรือท้องแบนขนขยะกลับฝั่ง เพื่อทำการคัดแยกตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card โดยขยะส่วนใหญ่เป็นขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว รองเท้า ของใช้ประจำวัน เศษโฟม และขยะอินทรีย์ เป็นต้น รวมน้ำหนักขยะได้ทั้งสิ้น 1,220 กิโลกรัม ซึ่งขยะที่ได้ทำการคัดแยกแล้วเทศบาลนครระยองจะเป็นผู้บริหารจัดการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม