เก็บขยะในชุมชนชายฝั่งพระสมุทรเจดีย์ ระยอง
  • 11 ก.พ. 2566
  • 240

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับเทศบาลนครระยอง และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำ ภายใต้โครงการ นครระยองรักษ์แม่น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยดำเนินการเก็บขยะในบริเวณชุมชนสมุทรเจดีย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยใช้เรือเก็บขยะและเรือท้องแบนขนขยะกลับฝั่ง เพื่อทำการคัดแยกตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card โดยขยะส่วนใหญ่เป็นขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว รองเท้า ของใช้ประจำวัน เศษโฟม และขยะอินทรีย์ เป็นต้น รวมน้ำหนักขยะได้ทั้งสิ้น 1,220 กิโลกรัม ซึ่งขยะที่ได้ทำการคัดแยกแล้วเทศบาลนครระยองจะเป็นผู้บริหารจัดการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง