จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินการจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเล จ.พังงา
  • 11 ก.พ. 2566
  • 147

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการดำเนินการจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเล มาตรการนำขยะคืนฝั่ง ลดปริมาณขยะทะเล ในพื้นที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ระหว่าง สำนักงาน ทช.ที่6 (พังง) และชุมชนบ้านท่าดินแดง กับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จำนวน 20 หน่วยงาน เพื่อลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง เรือประมงพานิชย์ เรือประมงพื้นบ้าน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และฐานทัพเรือพังงา ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้นแบบขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ พร้อมจัดกิจกรรมขยะพารวย สาธิตจัดทำไม้กวาดจากขยะพลาสติก และจัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน ชุมชนชายฝั่ง ท่าเทียบเรือ และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล กิจกรรมเก็บขยะใต้น้ำ บริเวณแหล่งปะการังเทียมพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำ (เรือ ต.13) เขาหลัก จัดเก็บอวน (อวนปูม้า) ได้ความยาวประมาณ 500 เมตร  สามารถจัดเก็บขยะได้น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 1,854 กก. ขยะส่วนใหญ่ คือ เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน ขวดเครื่องดื่มแก้ว/พลาสติก ฯลฯ โดยพลเรือตรี กนกพล พิมพ์ทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เทศบาลตำบลลำแก่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และจิตอาสา จำนวน 300 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง