สำรวจสถานภาพปะการังทะเลภูเก็ต
  • 11 ก.พ. 2566
  • 292

วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ดำเนินการสำรวจแนวปะการังบริเวณเกาะเฮ เกาะแอว เกาะโหลน เกาะบอน และบ้านแหลมพันวา จ.ภูเก็ต จากการสำรวจไม่พบปะการังฟอกขาว แนวปะการังส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ดี ปะการังที่พบโดยทั่วไป เช่น ปะการังโขด ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังวงแหวน ปะการังเขากวาง การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปะการังเห็ดเคลือบหนาม ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังโขด ปะการังช่องเหลี่ยม และปะการังวงแหวน โรคปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น โรควงฟอกขาว โรคจุดขาว โรคเนื้อเยื่อเปลี่ยนสี และการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อในปะการังโขด และปะการังดอกเห็ด ตะกอนแขวนลอยมีค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีรอยกัดกินและการเจาะไชของสัตว์น้ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคได้ ปลาที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปลาสลิดหินเล็กหางขลิบดำ ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง ปลากระดี่ทะเลครีบดำ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบ เช่น เม่นดำหนามสั้น ดาวทะเล ดาวขนนก และทากทะเลชนิดต่างๆ ขยะในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ เป็นขยะตกค้างจากการทำประมงและการพักผ่อน เช่น เศษอวน เชือก สายเส้นเอ็นตกปลา และขวดพลาสติก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง