สำรวจระบบนิเวศแนวปะการัง หมู่เกาะคราม จ.ชลบุรี
  • 11 ก.พ. 2566
  • 180

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะคราม จ.ชลบุรี เบื้องต้นแนวปะการังเกาะคราม อ่าวพุดซาวัน และเกาะครามน้อย อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์สมบูรณ์ดีมาก ปะการังชนิด เด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites) ปะการังช่องดาว (Astreopora) ปะการังปะการังช่องหนาม (Echinopora) สัตว์ในแนวปะการังที่พบเด่น เช่น เม่นทะเล ปลาสลิดหิน ขยะตกค้างในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ คือ อวน และพบอวนจมปูความยาวอย่างน้อย 150 เมตร บริเวณเกาะคราม หาดหน้าบ้าน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง