สำรวจสัตว์ทะเลหายากทะเลอ่าวไทย
  • 11 ก.พ. 2566
  • 256

วันที่ 5 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจประชากรและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากโดยวิธี Line transect และ Photo ID พื้นที่ชายฝั่งจ.นครศรีธรรมราช ผลการปฏิบัติงานพบสัตว์ทะเลหายาก จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ โลมาหลังโหนก จากการประเมินด้วยภาพถ่าย Photo ID สามารถจำแนกได้ประมาณ 10 ตัว อยู่รวมกันเป็นฝูง 10 ตัว จำนวน 1 ฝูง พบอยู่บริเวณหาดบ้านในถุ้ง และหาดทรายแก้ว ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พฤติกรรมภายในฝูงมีการว่ายน้ำเดินทาง เลี้ยงดูลูก เล่นหยอกล้อ ผลการตรวจสุขภาพโลมาพบว่าอัตราการหายใจอยู่ระหว่าง 5 - 10 ครั้ง / 5 นาที คุณภาพการหายใจลึก ชัดเจนและปกติ สภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ว่ายน้ำและดำน้ำได้ดี พบรอยฟันบนผิวหนังของโลมาซึ่งเป็นพฤติกรรมของโลมาในฝูง โดยแผลไม่พบการติดเชื้ออื่น พบลูกเเรกเกิดจำนวน 1 ตัว มีความสมบูรณ์ ตอบสนองได้ดี ว่ายน้ำและดำน้ำได้ดี ในพื้นที่สำรวจพบกิจกรรมการทำประมง จึงได้ประชาสัมพันธ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือโลมาจากการติดเครื่องมือโดยบังเอิญเพื่อช่วยลดอัตราการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก จากการติดเครื่องมือประมงและการแจ้งการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง