แจ้งเตือนชาวบ้านจับสัตว์น้ำบริเวณแหลมพันวา
  • 12 ก.พ. 2566
  • 208

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบชาวบ้านกำลังเตรียมการจับสัตว์น้ำบริเวณแหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งละเมิดต่อ (1) ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพันธุ์พืช ลงวันที่ 17 มี.ค. 12 (2) คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 445/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรปะการัง ลงวันที่ 19 พ.ค.59 จึงได้ทำการแจ้งเตือน ป้องปราม ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือมิให้กระทำการฝ่าฝืนประกาศและคำสั่งดังกล่าว โดยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้รับความร่วมมืออย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง