ตรวจสอบการต่อท่อลงทะเล พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 12 ก.พ. 2566
  • 285

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ลงพื้นที่บริเวณอ่าวยน จ.ภูเก็ต เนื่องจากได้รับการประสานจากเพจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่ามีร้านติดชายหาด บริเวณอ่าวยนต่อท่อน้ำลงทะเล ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบนั้น พบการต่อท่อลงทะเลซึ่งเป็นท่อน้ำสำหรับการดูดน้ำทะเลเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงหอยมุกของ Pearl Farm เท่านั้น และไม่มีการระบายน้ำทิ้งผ่านท่อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ได้มีการกล่าวตักเตือน และให้ประสานกับทางเทศบาลต่อไปเพื่อให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง