ปล่อยลูกเต่าจาก ICU box ลงทะเลพังงา
  • 14 ก.พ. 2566
  • 365

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ดังนี้
       1.ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงาเข้าเวรศูนย์เฝ้าระวังฯ ดูแลความปลอดภัยของหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง
       2. จัดชุดลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) เพื่อคอยช่วยเหลือหากพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล
       3. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงข้อมูลด้านสัตว์ทะเลหายาก แก่ผู้เยี่ยมชม 
       4. ดำเนินการปล่อยลูกเต่ามะเฟืองที่พักฟื้นในตู้ ICU Box จนแข็งแรง ลงสู่ทะเล จำนวน 8 ตัว
       5. นางเตือนใจ พันธ์ธร ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป และนายสุริยะ สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าตรวจเยี่ยม/มอบอาหาร สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง