พบเต่าทะเลติดอวนประมง พื้นที่ปากน้ำประแส
  • 14 ก.พ. 2566
  • 194

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากชาวประมงพื้นบ้าน เรื่องพบเต่าทะเลติดเครื่องมือประมงประเภทอวนไม่ทราบชนิด บริเวณปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง จากการตรวจสอบ พบเป็นเต่ากระ (Eretmochelys imbricata) ขนาดตัวยาว 32 เซนติเมตร กว้าง 26 เซนติเมตร น้ำหนัก 2.45 กิโลกรัม วัยรุ่น ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ จากการตรวจร่างกายอย่างละเอียด พบว่าเต่ายังมีการตอบสนอง มีเยื่อเมือกซีด เมื่อทำการตรวจรังสีวิทยาพบมีแก๊สในระบบทางเดินอาหาร และมีน้ำที่ช่องลำตัวมากกว่าปกติ ผลตรวจโลหิตวิทยา พบว่ามีโลหิตจาง โปรตีนในเลือดต่ำและโรคตับ อย่างไรก็ตาม เต่าได้รับการรักษาเบื้องต้นแล้ว จากนั้นจะทำการฟื้นฟูร่างกาย เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง