สำรวจแหล่งหญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายาก จ.ชลบุรี
  • 14 ก.พ. 2566
  • 265

วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) สำรวจแหล่งหญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายากทางเรือและอากาศยานไร้คนขับ และการสัมภาษณ์ชาวประมง ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวถึงการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ความดูแลของกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเล ชนิด จำนวนประชากร และภัยคุกคามของสัตว์ทะเลหายาก ผลการสำรวจพบเต่าทะเล จำนวน 12 ตัว โดยพบเพศผู้ 3 ตัว และเพศเมีย 2 ตัว และไม่สามารถระบุเพศได้ 7 ตัว ซึ่งมีพฤติกรรมว่ายน้ำหาอาหาร บริเวณแหล่งหญ้าทะเล ห่างจากฝั่งประมาณ 100-1000 เมตร จากการสัมภาษณ์ ชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่ ให้ข้อมูลการพบเห็นพะยูนบริเวณอ่าวเตยงามและบริเวณด้านหลังเกาะพระน้อยในพื้นที่หญ้าทะเล โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับมาวางแผนดำเนินงานสำรวจ ในครั้งถัดไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง