ตรวจสอบพื้นที่ล่วงล้ำลำน้ำ จ.สมุทรปราการ
  • 14 ก.พ. 2566
  • 190

วันที่13 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่สถานประกอบการร้านอาหาร บ้าน ณ เล บริเวณชายฝั่งทะเล ท้องที่ บ้านคลองเสาธง หมู่ที่ 5 ต.บาลปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้กระทำการก่อสร้างขยายพื้นที่ในลักษณะต่อเติมร้าน คณะเจ้าหน้าที่จึงขอเอกสารการครองที่ดิน เอกสารการขออนุญาตก่อสร้างหรือต่อเติม และเอกสารการขอขึ้นทะเบียนปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ มายื่นแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ ภายใน 15 วัน หากพ้นระยะที่กำหนดคณะเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง