ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน จ.ตรัง
  • 15 ก.พ. 2566
  • 271

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่7 (ตรัง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง.2 (วังวิเศษ-สิเกา)  เจ้าหน้าที่อำเภอสิเกา  เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสิเกา  ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด  อ.สิเกา  จ.ตรัง  ร่วมกันตรวจสอบ/ตรวจยึดพื้นที่ ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดตรัง  แจ้งกรณีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง  ได้รับหนังสือจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  แจ้งว่ามีผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน  และป่าสงวน  พบมีการบุกรุกพื้นที่ป่า  เนื้อที่  จำนวน  33-0-44.50 ไร่  มีพื้นที่ที่บุกรุกอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เนื้อที่  16-2-10 ไร่ และอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  เนื้อที่  16-2-34.50 ไร่ เหตุเกิดบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย  ท้องที่ หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด  อ.สิเกา  จ.ตรัง  มอบเรื่องราวให้  นายสมนึก กุนหลัด หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง.2 (วังวิเศษ-สิเกา ) และนายภาณุวรรณ  รามศรี  ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่20  (สิเกา ตรัง) รับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.สิเกา  เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง