เต่าทะเลเกยตื้นใกล้รีสอร์ท จ.พังงา
  • 15 ก.พ. 2566
  • 272

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้รับแจ้งจากสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 เรื่องพบซากเต่าทะเลเกยตื้น บริเวณใกล้กับ Outrigger Khao Lak Beach Resort ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จึงประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าจัดการซากในพื้นที่และนำส่งซากเพื่อดำเนินการตรวจสอบและชันสูตร จากการตรวจสอบพบเป็นซากเต่ากระ (Eretmochelys imbricata)  สภาพซากเน่ามาก ขนาดกระดองยาว 78 เซนติเมตร กระดองกว้าง 70 เซนติเมตร  น้ำหนักประมาณ 60 กิโลกรัม เพศเมีย โตเต็มวัย ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในระดับปกติ ผลการชันสูตรพบสภาพซากเน่ามาก ผิวหนังเริ่มมีการลอกหลุด พบรอยช้ำขนาดใหญ่จากการพันรัดบริเวณใบพายหน้าและขาหลังทั้งสองข้าง ส่วนของอวัยวะภายในมีสภาพเน่า ทางเดินอาหารพบอาหารตามธรรมชาติภายในกระเพาะและลำไส้ บ่งบอกว่าเต่าสามารถหาอาหารได้ตามปกติก่อนการเสียชีวิต ในลำไส้เล็กพบขยะทะเลเป็นเชือกจำนวน 1 เส้นซึ่งยังไม่ส่งผลให้เกิดการอุดตันในลำไส้ จึงสรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดขึ้นจากการพันรัด โดยพบร่องรอยการพันรัดบริเวณใบพายและขาหลัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง