จัดกิจกรรมปลูกป่าระนอง
  • 15 ก.พ. 2566
  • 242

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับ อบต.ม่วงกลวง กศน.อำเภอกะเปอร์ อสทล. ผู้นำชุมชนและประชาชน ต.ม่วงกลวง ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าและจัดเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ บริเวณท้องที่ บ้านสำนัก หมู่ที่ 3 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน โดยได้ปลูกไม้ป่าชายเลนจำนวน 300 ต้น เก็บขยะชายฝั่งน้ำหนักรวม 122 กิโลกรัม และได้นำขยะมาคัดแยกตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data​ Card ขยะส่วนใหญ่เป็นขวดเครื่องดื่มแก้ว โฟม ถุงก๊อบแก๊ป พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์การไม่ทิ้งขยะและโฟม ลงในทะเลให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่ นักเรียนและราษฏรที่มาร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ และขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในป่าชายเลน ลำคลอง แม่น้ำ และในทะเลเพื่อช่วยลดขยะ ซึ่งเป็นบ่อเกิดมลพิษแก่สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง