สำรวจจยะลอยน้ำชายทะเลบางปะกงและบางขุนเทียน
  • 15 ก.พ. 2566
  • 67

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ขอรายงานผลดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างขยะลอยน้ำทะเลโดยใช้วิธีการลาก Manta trawl จำนวน 2 พื้นที่ เพื่อศึกษาปริมาณขยะลอยน้ำที่ตกค้างในทะเล บริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เรือสปีดโบ้ท (เรือเร็วตรวจการณ์) จากสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม และบริเวณพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับความอนุเคราะห์เรือสปีดโบ้ท เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 207 จากสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) โดยตัวอย่างทั้งหมดได้ทำการรวบรวมเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม