สำรวจจยะลอยน้ำชายทะเลบางปะกงและบางขุนเทียน
  • 15 ก.พ. 2566
  • 172

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ขอรายงานผลดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างขยะลอยน้ำทะเลโดยใช้วิธีการลาก Manta trawl จำนวน 2 พื้นที่ เพื่อศึกษาปริมาณขยะลอยน้ำที่ตกค้างในทะเล บริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เรือสปีดโบ้ท (เรือเร็วตรวจการณ์) จากสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม และบริเวณพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับความอนุเคราะห์เรือสปีดโบ้ท เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 207 จากสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) โดยตัวอย่างทั้งหมดได้ทำการรวบรวมเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง