จัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ป่าในเมือง สตูล
  • 15 ก.พ. 2566
  • 68

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) จ.สตูล จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จิตอาสาปลูกป่าชายเลน โดยมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 81 คน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติ ให้นักเรียนรู้ถึงคุณค่าของป่าชายเลนและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) เดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และร่วมปลูกป่าชายเลน บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล ชนิดกล้าไม้ที่ปลูก ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ 100 กล้า และพังงาหัวสุม 100 กล้า รวม 200 กล้า

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม