จัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ป่าในเมือง สตูล
  • 15 ก.พ. 2566
  • 334

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) จ.สตูล จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จิตอาสาปลูกป่าชายเลน โดยมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 81 คน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติ ให้นักเรียนรู้ถึงคุณค่าของป่าชายเลนและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) เดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และร่วมปลูกป่าชายเลน บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล ชนิดกล้าไม้ที่ปลูก ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ 100 กล้า และพังงาหัวสุม 100 กล้า รวม 200 กล้า

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง