จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมใจ ปลูกป่าชายเลน จ.ปัตตานี
  • 16 ก.พ. 2566
  • 318

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการมูฮำมาดีย์ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมใจ ปลูกป่าชายเลน โดยมี นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอยะหริ่ง เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ เจ้าหน้าศูนย์บริหารฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าชายเลน ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน การอนุรักษ์และประโยชน์ป่าชายเลน ณ ป่าชายเลนบ้านบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พร้อมนี้ได้สนับสนุนกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 200 ต้น ชนิดต้นโกงกางใบเล็ก จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปู ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และราษฎรในพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง