ทำความสะอาดแนวชายหาดอรุโณทัย จ.ชุมพร
  • 16 ก.พ. 2566
  • 199

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับเทศบาลตำบลปากตะโก สถานีตำรวจภูธรปากตะโก โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และประชาชนจิตอาสา เก็บขยะ ทำความสะอาดแนวชายหาด ณ หาดอรุโณทัย ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร โดยมี นายธีรยุทธ ปางวิรุฬห์รักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำตะโก เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน ร่วมกันเก็บขยะชายหาด ระยะทาง 500 เมตร ได้ดำเนินการคัดแยกขยะและบันทึกตามหลัก ICC Card เก็บขยะได้ทั้งหมด 27,231 ชิ้น น้ำหนัก 1,592.20 กิโลกรัม ขยะที่พบมากที่สุดคือ ถุงก๊อปแก๊ป ถุงพลาสติกอื่นๆ เศษโฟม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง