ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการถมดิน บริเวณสะพานปลาตลาดสะพลี
  • 16 ก.พ. 2566
  • 371

วันที่ 15 ก.พ. 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ กรมทช.ว่าได้มีการถมดิน บริเวณสะพานปลาตลาดสะพลี ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร ผลการตรวจสอบปรากฎว่าพบพื้นที่มีการปรับถมดิน พบนายวรศักดิ์ สมบัติพิบูลย์ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าตนเป็นเจ้าของแปลงที่ดินดังกล่าว มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน เลขที่ 29256 เล่มที่ 293 หน้าที่ 56 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร เนื้อที่ 1 งาน 85.7 ตารางวา ออกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 จากการตรวจสอบค่าพิกัดพื้นที่ร้องเรียนแล้วปรากฎว่าอยู่นอกเขตป่าชายเลน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และ 22 สิงหาคม 2543

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง