เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ พื้นที่ จ.เพชรบุรี
  • 16 ก.พ. 2566
  • 186

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ แหลมผักเบี้ย ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณ คลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะรวม 135  กิโลกรัม แยกเป็น ขยะทั่วไป 65 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 70 กิโลกรัม ขยะ ส่วนใหญ่ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดเครื่องดื่มพลาสติก เศษโฟม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง