ตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตจัดวางทุ่นแพลอยน้ำ จ.ภูเก็ต
  • 16 ก.พ. 2566
  • 270

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่เพื่อนำคณะปลัดอำเภอถลาง ตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาต จัดวางทุ่นแพลอยน้ำ เพื่อออกหนังสือรับรองผู้ดูแลที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินพื้นที่ชายหาดอ่าวบางเทา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีปลัดอำเภอถลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนร่วมตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว เป็นบริเวณชายหาด และเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่นายอำเภอถลางเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ อำเภอขอให้ชุมชน โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 จัดประชุมกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปจุดที่เหมาะสมก่อนรับรองในเอกสารเพื่อเสนอ กรม ทช.ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง