เต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
  • 18 ก.พ. 2566
  • 147

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจาก นายชำนาญ มานิล ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต จึงได้นำมาพักไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์ลูกปูบ้านหัวเขา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา และได้เข้าพื้นที่ตรวจสอบ พบเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle: Chelonia mydas) ขนาดกระดองยาว 47 ซม. กว้าง 41.5 ซม. น้ำหนัก 9 กก. สภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ผอมเล็กน้อย ยังตอบสนองดี ไม่พบบาดแผล แต่มีอาการอ่อนแรงเล็กน้อย รหัสไมโครชิพ 900115000131999 ซึ่งเป็นเต่าที่เคยเกยตื้นที่หาดกระดังงา ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา และได้รับการฟื้นฟูปล่อยกลับสู่ธรรมชาติไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 จึงได้เคลื่อนย้ายมาทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษาและพักฟื้น ก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง